Tinnitus – Hörselnedsättning

Vid behandling av tinnitus finns det flera beprövade metoder. Med beprövade menar jag att de har används under en tid, några år, inom sjukvården och där visat sig vara bättre än placebopreparat, sockerpiller.

Medicinsk utredning och behandling
Det viktigaste är att den tinnitusdrabbade blir medicinskt undersökt. Efter den medicinska utredningen kan man undanröja en hel del oro / ångest för allvarlig bakomliggande sjukdom. När doktorn har kontrollerat att någon sjukdom inte föreligger kan man bestämma sig för vilka behandlingsstrategier som står till buds. Detta gör läkare med utgångspunkt också från den beskrivning som man ger då man söker hjälp.

Medicinsk behandling

• Vaxpropp, öroninflammation, otoskleros, bullerskada, åldershörselnedsättning, Meniéré, plötslig dövhet (tillfällig med ibland bestående hörselnedsättning) eller ototoxisk hörselnedsättning.
• Infektioner
• Neurologiska orsaker
• Vissa läkemedel kan orsaka tinnitus
• Bett- och eller käkledsproblem
• Kärlsjukdomar
• Muskulära besvär från någon av de små öronmusklerna
Om din läkare finner någon orsak som är behandlingsbar så kan detta i sig hjälpa. Det är därför alltid viktigt med en öron-, näs- och halsunderökning vid tinnitus.
Vi vet idag att ett gott första omhändertagande av sjukvården, att läkaren tar sig tid, utgör den viktigaste grunden för att snabbt komma tillrätta med tinnitus.
Medicinsk behandling
Den medicinska utredningen kanske visar att det handlar om en hörselnedsättning. Då kan man få prova ut en hörapparat och det är bra eftersom då minskar upplevelsen av tinnitus.
Hörapparater
Först och främst är det viktigt att de som ordinerats hörapparat börjar använda denna regelbundet. Har man blivit ordinerad två hörapparater skall man använda båda. Ofta finns det en naturlig anledning till varför patienterna har slutat använda sina hörapparater  – de fungerar inte tillfredställande eller att man kan behöva lära sig hur man skall använda dem, ställa in dem. Tveka inte att kontakta sjukvården för att få hjälp med detta. Detta kan förbättra dina tinnitusbesvär på två sätt.
1 Genom att förbättra din hörsel minskar fokus på dina inre kroppsljud väsentligt och därmed minskar upplevelsen av tinnitus !
2. Genom att använda hörapparater minskar du din mentala ansträngning och därmed orkar du, omedvetet, hålla tillbaka ditt tinnitus.

Medicinering eller operativa ingrepp

Andra medicinska tillstånd kan kräva en medicinering eller i sällsynta fall ett operativt ingrepp. De genomförda medicinska behandlingarna kan ofta vara tillräckligt för att tinnitus skall minska eller upphöra. Vid samtal med Audiolog, läkare  specialistutbildad på hörselproblematik har de bedömt att de flesta patienter blir klart bättre efter en medicinsk utredning och konsultation. Detta är också min uppfattning. Det är därför viktigt att följa din läkares råd och ordination.

Psykologisk behandling vid tinnitus
Psykologens utredning
Vid första bedömningssamtalet får patienten redogöra för sina tinnitusbesvär och sin situation. Då doktorn skrivit en remiss har jag genom den fått tillgång till patientens sjukdomshistoria. Dessutom följer det ofta med ett audiogram som beskriver hörselstatus, hur bra hörseln fungerar. Vissa patienter hör av sig efter att ha läst om mottagningen på Blå sidorna i telefonkatalogen. Då går vi igenom sjukdomshistoriken tillsammans.
En del patienter får fylla i kompletterande uppgifter i s k frågeformulär. Med utgångspunkt från detta material görs en bedömning över hur behandlingen skall läggas upp för att så snabbt som möjligt hjälpa patienten ur den besvärliga situationen.
Eftersom Tinnitusmottagningen i Lund är en specialistmottagning kommer det främst remisser på de tinnituspatienter som har det svårast. Det är därför lätt att bortse från det faktum att de flesta som drabbas av tinnitus lär sig leva med det på egen hand eller efter ett läkarbesök. Problemet med tinnitus är ju som bekant att det är inget synligt symtom och vi kan därför inte se hur många som egentligen klarar av sin besvär på egen hand.

Psykolog behandling
När bedömningen är klar påbörjas den psykologiska behandlingen. Denna handlar i princip om arbeta med att dämpa de emotionella reaktioner som vidmakthåller fokus på tinnitus. Här kan det vara på sin plats att tala om fobisk rädsla för tinnitus. Det är ju som bekant besvärligt att vara rädd för höjder men man kan ju alltid försöka undvika dessa plaster. Det är däremot inte så lätt att undvika att lägga märke till sin tinnitus. Som tur är går det att komma till rätta med svår tinnitus, grava besvär. Detta kallas ibland för tinnitus av grad III. För att kunna släppa fokus måste vi komma åt dels de mekanismer som vidmakthåller uppmärksamheten på tinnitus och dels reducera ångesten för ljudet.
Detta är inte möjligt att på ett enkelt sätt beskriva hur det psykologiska behandlingsarbetet går till eftersom det ligger inom den kompetens man har som psykolog. Vid emotionella och mentala problem kan man vända sig till psykolog för att få hjälp. Det ingår i yrket att psykologer har lärt sig behandla oro/ångest, depressivitet och psykiska/mentala låsningar. Det upplevs i alla fall inte som något negativt eller obehagligt att få behandling hos psykolog. Det hela handlar om en dialog där man som psykolog försöker förstå och finna vägar tillsammans med just den patienten. Varje individ är ju unik. Det finns alltså inga manualer som jag följer till punkt och pricka. Många säger att de upplever det som ett vanliga samtal där de ibland utan att förstå det blir lugnare och lär sig att se andra sidor av problemet som de inte tänkt på tidigare. All psykologbehandling sker i dialog med patienten. Inget mystiskt sker utan man får i princip allt förklarat för sig.

Avslappning
Patienterna får också träna med ett speciellt avslappningsprogram för att dels förbättra sin förmåga att klara av tinnitus och dels för att förbättra sin ofta bristfälliga sömn. Det handlar om ett avslappningsprogram som man tränar med under flera månader. Under den första tiden sker detta i upp till en timma per dag för att efterhand som de lär sig minska till 5 – 10 minuter per dag. Detta är en dokumenterat effektiv behandlingsmetod vid tinnitusbesvär.
Behandling vid sömnsvårigheter
Om man har sömnsvårigheter så kan man förvänta sig att dessa förvärrar tinnitus. Nära nog samtliga patienter jag behandlat har uppvisat försämring, ökade besvär, då sömnen varit bristfällig eller om man haft längre perioder med sömnproblem. En del patienter har så pass omfattande sömnbesvär att de måste bryta denna negativa cirkel för att inte få kroniska sömnsvårigheter. Detta är svårt och man kan åtminstone under en kortare period på några månader behöva medicinera för att snabbt få kontroll över sin sömn igen. Det är därför viktigt att tala med sin läkaren om man drabbas av sömnproblem. Här hjälper också psykologiska metoder, inklusive avslappningsträning, för att komma till rätta med besvären.
Ofta handlar det om muskulära eller mentala spänningar som hindrar sömnen att infalla. Här hjälper det oftast med psykologisk utredning och behandling i kombination med ett avslappningsprogram.

Sök behandling
Tinnitus Retraining Therapy  - TRT
Bakgrund
1990 publicerades en vetenskaplig artikel av neurofysiologen Pawel Jastreboff  Författaren föreslog ett nytt sätt att se på tinnitus  - det neurofysiologiska perspektivet. Han kom tidigt att samarbeta med den i London verksamme öronläkaren dr Jonathan Hazell.

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) - Behandling
Tinnitus Retraining Therapy består av i huvudsak två delar. Den första delen har många likheter med med kognitiv psykologisk behandling och kallas av upphovsmännen för counselling. Detta moment innebär i stora drag att man lär patienten allt om tinnitus och besvarar alla frågor som patienten oroar sig för.
Den andra delen av behandlingen utgörs av att man låter patienten träna och därmed vänja sig vid ett svagt brusande ljud i syfte att få "hjärnan" att släppa fokus på tinnitus. För att lyckas med detta måste man använda brusapparater 6-8 timmar per dag och under lång tid, ibland upp till en två års period.
Det är positivt är att behandlingen trots allt inte uppvisat några biverkningar och är lätt att genomgå för de allra flesta patienter. Det svåra ligger i att motivera det omfattande träningsprogram som det här gäller.
Resultat
De resultat man har redovisat ligger högt, ungefär 80% har blivit förbättrade av behandlingen. Hur det ser ut idag för de här patienterna har jag i skrivande stund ingen uppgift om.
Sök behandling här
Behandling vid muskulära spänningsbesvär
Förhållandevis många patienter uppvisar muskulära besvär. Det kan vara i nacke, axlar, huvud och käkarna som muskulaturen är spänd. Orsaken till dessa spänningstillstånd kan vara väldigt många. Det kan handla om en stressig arbets-, eller hemsituation, ekonomiska problem, relationsproblem, barnens svårigheter, psykiska besvär som ångest. Här krävs psykologisk utredning av helheten för att kunna välja en god behandlingsstrategi. Det kan då vara lämpligt att remitteras vidare till tandläkare och ibland en specialisttandläkare på Bettfysiologi. Har du muskelvärk kan massage hjälpa. En del patienter lyckas väldigt bra på egen hand att behandla sig med någon muskelsalva, exempelvis Tigerbalsam i kombination med en billig massageapparat.
Givetvis fungerar en massör bäst men i nöden stund får man ta till vad man har råd med. Här skall också uppmärksammas Här kan det vara befogat att nämna den s k Vetekudden som värms upp i Mikrougnen och som verkar lindrande. Lägg märke till att jag skrev lindrande. Du måste försöka ta tag i din livssituation och förändra sådana saker som gör dig spänd eller upprörd. Här finns ju alltid en risk att muskulära besvär blir kroniska. Vid psykologbehandling får du hjälper att identifiera problem i din livssituation och vägledning/stöd i din förändring.

Sammanfattning - Behandling
Drabbats man av tinnitus så vill jag här slå fast att det finns mycket stora möjligheter att också du kommer till rätta med dina besvär. Detta grundar jag på att jag genomfört tusentals behandlingar av patienter som i de allra flesta fall hade svåra tinnitusbesvär. Vidare pekar tinnitusforskning på att den som drabbats av tinnitus kommer att habituera, lära sig hantera oljudet, efter en tid. Det kan dock ta upp till ett par års tid.  Sök behandling här

__________________________________________________________________________________________
Faktagranskad av docent Lars Andreasson, Öron-, Näs- och Halsspecialist.
Material som publiceras på denna hemsida: www.tinnitus.se får inte användas i något kommersiellt-, utbildnings-, informations- eller behandlingssyfte. Copyright © 2003, leg psykolog Peter Christensson, Certifierad EMDR terapeut. Tinnitusmottagningen i Lund. www.tinnitus.se Det är förbjudet att länka till denna sida utan tillstånd. Denna webbplats får inte heller läggas in som sida i annan webbplats utan tillstånd. Cookies används för att optimera sidans läsbarhet genom att kontrollera typ av webläsare etc. och för att hantera besöksstatistik
Skicka e-post med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen. 
Senast ändrad: 2 Augusti 2018.