Tinnitus
Kort sammanfattning

Tinnitus är ett vanligt förekommande fenomen. Drabbas man av tinnitus upplever man ljud från örat eller i huvudet trots att det inte finns någon ljudkälla i omgivningen. Forskarna anser att mellan 15 - 20 % av befolkningen drabbas av tinnitus. De allra flesta lär sig eller vänjer sig snabbt att leva med detta ljud och det sjunker tillbaka i medvetandet. Man ignorerar det. Alla kan drabbas men det är vanligast från 50 års ålder och uppåt. Det är oftast kopplat till bullerskada, vanligen orsakad av att man har blivit utsatt för starka ljud under kortare eller längre tid. En del tinnituspatienter drabbas också av ljudöverkänslighet, hyperacusis. Prognosen för att snabbt bli bra ökar underligt nog om vi drabbas av båda symtomen.

De flesta anser att tinnitus skapas i innerörat eller i hörselnerven som leder nervimpulser från örat upp till hörselcentrum i hjärnans tinninglob. Då vi drabbats av hörselskada som exempelvis av buller eller p g a ärftliga faktorer kan nervtrådar, hårceller som sitter i innerörat ha blivit skadade. och på egen hand börja skicka ljudsignaler till medveten nivå i hjärnan. Det är alltså här man noterar att man har tinnitus. Detta sker trots att det inte finns något ljud i vår omgivning. När vi blivit medvetna om detta ljud har vi tinnitus. Det är också viktigt att att notera att tinnitus som enda symtom ytterst sällan är tecken på allvarlig sjukdom.

Forskarna har funnit att människan oftast klarar av att hantera tinnitus på egen hand. Detta är mycket viktigt att förstå. De allra flesta som drabbas av tinnitus kan efter ett besök hos läkaren acceptera och efter hand själv koppla bort fokus på tinnitus. Tinnitus förekommer hos 15 till  20% av befolkningen och grav sådan i 1 till 3%. För de som har grav tinnitus kan det många gånger innebära ett svårt lidande. Om de inte erbjuds adekvat behandling kan besvären bli kroniska. Det är därför viktigt att inte dra alla tinnituspatienter över en kam. Har du drabbats av grav tinnitus så skall du givetvis ha behandling. Idag finns sådan på ett antal platser i landet. Läs därför vidare på denna webbplats om behandling.

Forskarna har också funnit att en person med mycket starkt tinnitusljud har lika stora chanser att lyckas hantera detta som den person som har svagare tinnitus. Man förundras många gånger när patienter med extremt hög tinnitus efter behandling sagt att det starka ljudet inte längre utgör något som helst problem för dem.
Tänk på att din hjärna har en fantastisk förmåga att anpassa sig vilket också gäller tinnitus.

Det går mycket lättare för dig om du känner till följande:
1. Alla signaler som når din hjärna registreras, bearbetas och åtgärdas. Detta gäller också tinnitusljudet.

2. När hjärnan arbetar, d v s bearbetar information, signaler, går det åt energi.

3. När vi är oroliga, ångestfyllda, deprimerade eller om vi äter vissa mediciner, så fungerar hjärnan sämre - överbelastning. Detsamma gäller givetvis också vid sömnproblem.

4 Vid överbelastning orkar inte hjärnan med att bearbeta och hantera nya signaler varför vi har lättare att bli fixerade vid tinnitusljudet.
5. När hjärnan inte längre orkar med att hantera, sortera bort tinnitusljudet blir vi än mer oroliga/ångestfyllda och upplevelsen av vår tinnitus ökar.

6. Detta kan sluta med att man blir så pass fixerad vid tinnitusljudet att man inte själv kan koppla bort det. Då har man hamnat i en ond spiral som inte verkar ha något slut.

Lyckligtvis har det visat sig att denna negativa spiral går att vända. Då vi mår bra, är utvilade och avslappnade minskar upplevelsen av tinnitus. Det är därför viktigt att du vänder dig till sjukvården för professionell utredning och behandling. Det finns många patienter som hamnat fel och fått höra att tinnitus innebär ett livslångt lidande, Men det är viktigt att veta att de flesta som drabbas klarar av sin tinnitus på egen hand.
Jag vill därför ge motbilder till ett alltför negativt beskrivande av tinnitus. För ett fåtal medför tinnitus ett stort lidande men för de flesta är tinnitus hanterbar.

Det är därför viktigt att om du drabbas så försök att få nyanserad och saklig information av professionella inom sjukvården. I första hand av kompetent Öron-, Näs- och Halsspecialist.
En hel del patienter har tyvärr reagerat negativt då de lyssnat till skräckskildringar om tinnitus och därför blivit mycket ångestfyllda.
Vad du behöver är saklig information utan vare sig över- eller undertoner.
Jag känner till många extrema fall där patienter verkligen haft svår ångest men som trots detta förhållandevis snabbt, inom några månader, kommit tillbaka till en normal tillvaro.
Jag anser också det ger fel signaler att tala om disko-tinnitus, vaxpropps-tinnitus, muskulär-tinnitus eller andra orsakskopplingar.
Om du råkar ha en vaxpropp eller att det står vatten i dina hörselgångar så kan detta knappast tänkas generera din tinnitus. Givetvis är det så att dina besvär minskar då du blir av med vaxproppen och bakgrundsljudet kommer in i ditt öra. Då är det mindre chans/risk att du lägger märke till din tinnitus. Därför rekommenderar man också hörselskadade att verkligen använda sina hörapparater för att lindra/minska upplevelsen av tinnitus. Vi behöver omge oss med ett svagt bakgrundsljud som t. ex. att öppna fönstret och lyssna på naturliga bakgrundsljud.
Det börjar helt enkelt ringa i öronen på grund av någon liten eller stor skada på hårcellerna i innerörat eller på nervtrådarna i nervbanorna d v s hörselnerven.  Ljudet genereras i ditt öronsystem.

I en studie i början av 1950-talet visades att nästan samtliga (94%) som vistas i ett ljudisolerat rum börjar höra tinnitusliknande ljud redan efter endast 5 minuter!
Detta innebär att vi under extrema förhållanden, i absolut tystnad, kan uppfatta tinnitus och ljud från den egna kroppen.
Desto bättre förekommer inte dessa extrema förhållanden särskilt ofta. Det är således helt normalt att vi får höra hur vi själva låter när allt runt om kring oss är tyst. Bli alltså inte orolig för detta då nästan alla människor upplever samma sak.

Om vi skall förlita oss till vad man föreslår inom TRT, Tinnitus Retraining Therapy, behöver vårt hörselsystem omgivningsljud för sin jämvikt. Motsatsen, absolut tystnad, innebär att hörselorganet blir sensitivare d v s en slags neurologisk överlevnadsfunktion.
Du kan givetvis också ha överbelastat dina öron genom buller eller för hög musik vilket ger tinnitus. Detta brukar dock snabbt avklinga om du inte utsätts allt för länge och under förutsättning att du fortsättningsvis skyddar dina öron vid buller.
Du kan nu välja att läsa vidare här på denna sida om du behöver mer omfattande information om tinnitus.

Tinnitus - ett konstigt ord
Tinnitus eller öronsus kommer från latinets tinnare och betyder ringande.
Definitionen är ungefär följande: Tinnitus är ett ljud som av en person uppfattas, upplevs, trots att det inte finns någon yttre ljudkälla. Det skapas, genereras av kroppen själv. Det kan ha helt olika karaktär. För några individer är tinnitus ett ringande ljud medan andra uppfattar ett brummande eller som ljudet av en fläkt.
Redan i mycket tidiga skrifter finns beskrivningar om tinnitus. Det är således inget modernt påfund, välfärdssymtom eller liknande. Det skall dock framhållas att idag söker vi så kallade snabba upplevelser, ibland kallade för kickar och vi har därför börjat omge oss med ljud för att förstärka känsloupplevelsen. Detta är ingen bra utveckling eftersom örat är ett känsligt organ. Vi borde därför skydda och varna våra barn och ungdomar för allt för höga ljudnivåer. Hörselskador kommer snabbt eller smygande och det är ett svårt socialt handikapp att få en omfattande hörselskada. Läs gärna vidare på sidan Hörselskydd. och på sidan Barn.

Tinnitus är i de allra flesta fall ej hörbart för andra personer än för den som har tinnitus. Det är ett subjektivt symtom. Det finns dock alltid undantag. Det finns ett litet antal personer som har tinnitus som är hörbar även för andra. Doktorn kan i så fall höra det genom att lyssna på ditt öra med sitt stetoskop. Detta kallas objektiv tinnitus och är mycket ovanligt. Jag har själv aldrig träffat på någon patient med objektiv tinnitus.
För en del patienter som känts sig misstrodda är detta negativt. De kan inte bevisa att de verkligen har tinnitus. Det händer också att anhöriga är undrande eller intresserade av hur det låter och man vill kunna beskriva sitt ljud. Tyvärr är det bara ett fåtal "förunnat" att ha objektiv tinnitus och detta kan åtgärdas på annat sätt beroende på ljudkällan, kärlbrus eller andningssynkront sus.

Vad orsakar tinnitus?

Ytterörat
Tinnitus är ljud som skapas inne i ditt öra. Örat består av tre olika delar ytteröra, mellanöra och inneröra. I ytterörat samlas vax och ibland stannar vatten kvar efter ett skönt bad. Denna del av örat är tillgänglig för dig och för öronläkaren. Alla har antagligen vid något tillfälle fått hjälp av läkaren med borttagning av vax eftersom man inte själv skall rensa örat! När vi drabbas av besvär från öronen eller av öronsjukdomar tittar din läkare in i ditt öra och studerar hörselgången fram till trumhinnan som avslutar den yttre delen av örat. Läkaren låter dig göra ett hörselprov för att se om din hörsel är påverkad och han kan studera mellanörats tryck eller konstatera eventuell vätska där. Det är mycket information läkaren får fram genom dessa till synes enkla undersökningar. Men som patient kan det ibland kännas som att undersökningen gick allt för snabbt. "Han tittade bara i mitt öra och så var det klart". När vi har ont eller drabbas av tinnitus vill vi veta mera.
Det är dock så att ur medicinsk synvinkel studerar man sjukdomar och om man inte finner några tecken på detta så skall vi vara väldigt nöjda.
Däremot kunde läkarna kräva att de ges mera tid av sina huvudmän för att bättre kunna hjälpa tinnituspatienterna. När vi drabbas av tinnitus eller andra besvär är det viktigt med ett gott första omhändertagande. Detta innebär att doktorn tar sig tid, ger förklaringar och lugnande besked. Här har det hittills varit stora brister men jag har märkt att man bland läkarna  idag har en större förståelse för tinnitus.

Mellanörat
I mellanörat sitter tre små ben som förmedlar ljudvågorna från trumhinnan till nästa del innerörat. I mellanörat kan doktorn operera genom att öppna upp trumhinnan. Detta är ett svårtillgängligt område att operera eftersom man arbetar genom den trånga hörselgången fram till trumhinnan. Man kan i mellanörat drabbas av förkalkning i de små benbitarna och dessa kan då frigöras eller bytas ut med små proteser.
De flesta som haft att göra med små barn vet att barn kan drabbas av öroninflammationer. Barnet har mycket ont och skriker. Doktorn undersöker och genom att studera deras trumhinna, speciellt om den buktar ut kan det fastställas om det handlar om öroninflammation. De får då antibiotika och så går besvären snabbt tillbaka. Om besvären ständigt återkommer så måste man sätta in rör i örat för att lufta. Då får inte barnet nya inflammationer lika lätt.

Innerörat
Vi har nu kommit fram till det viktiga för din förståelse av tinnitus. Denna del kallas för innerörat men kallas också för snäcka och på latin cochlea.  Denna del av örat är vätskefyllt och ytterst sällan tillgängligt för operativa ingrepp. Om det går hål på den hinna som finns i ovala eller runda fönstret mot mellanörat uppstår dövhet. Doktorn kan inte spruta tillbaka denna vätska eller ersätta den på något annat sätt.

Denna del av örat är således ett mycket känsligt område och här omvandlas de yttre ljud, det vi hör, från mekaniska ljudvågor till elektrokemiska impulser, som via nervtrådar i hörselnerven skickas vidare till hörselcentrum i hjärnan.
Det är här vi idag anser att tinnitus skapas - uppstår. Genom exempelvis bullerskada fungerar inte ditt inneröra helt perfekt. Några hårceller har skadats. Dessa kan ej ersättas. Har man fått en liten skada på dessa fina hårceller kan de inte opereras eller läkas genom någon medicin.
När fina små hårceller skadats genom starka ljud eller genom ärftliga faktorer börjar de leva sitt eget inre liv. Teorin säger oss att en skadad hårcell på egen hand kan börja generera det ljud den egentligen skall förmedlas upp till hörselcentrum i hjärnan. Detta ljud är vad vi kallar för tinnitus.
När en nervtråd utsätts för skada börjar den ibland leva sitt eget liv. I samband med olyckor kan läkaren tvings amputera en kroppsdel för att vi skall överleva. I den snittytan som då blir på de tunna smärtnervtrådar bildas ett ärr och av någon besynnerlig anledning som vi idag inte förstår drabbas patienten av s k Fantomsmärta. Vi anser idag att tinnitusljudet skapas enligt samma mekanism och därför talar vi ibland om Fantomoljud istället för tinnitus.
Tänk på att förlorad hörsel inte kan botas. Så var rädd om dina öron!

Tinnitus är ett tecken på att något inte fungerar helt tillfredställande i örat och sällan ett tecken på psykisk sjukdom.
Efter att ha arbetat med tinnitus under snart 18 år så vill jag verkligen förmedla hopp för dig som drabbats. Ge alltså inte upp. Försök att undvika fallgropar som exempelvis att läsa om andras svårigheter. Det finns många som skriver om och har en egen negativ upplevelse av tinnitus. Vi vet ju att hälsan tiger still! Lyckligtvis finns det behandling och därför ska du inte ge upp hoppet om att få hjälp. 75% blir hjälpta av psykologbehandling och forskare inom Brusbehandling har också liknande positiva resultat. Således kan vi idag hjälpa de allra flesta med tinnitus.
Se vidare: Behandling

Jag hoppas att du nu funnit svar på dina frågor kring tinnitus. Om du vill veta mer kan du välja bland andra områden här under.

Hjälp mig hjälpa!

Allting kostar, web-sidor, info material

Genom att klicka så donerar du 100 kr till tinnitusdrabbade

OBS! Vi har inga andra bidrag eller kopplingar till någon religiös eller politisk organisation


Faktagranskad av docent Lars Andreasson, Öron-, Näs- och Halsspecialist.
Material som publiceras på denna hemsida: www.tinnitus.se får inte användas i något kommersiellt-, utbildnings-, informations- eller behandlingssyfte. Copyright © 2003, leg psykolog Peter Christensson, EMDR-certifierad psykoterapeut, Tinnitusmottagningen i Lund. www.tinnitus.se Det är förbjudet att länka till denna sida utan tillstånd. Denna webbplats får inte heller läggas in som sida i annan webbplats utan tillstånd. Cookies används för att optimera sidans läsbarhet genom att kontrollera typ av webläsare etc. och för att hantera besöksstatistik
Skicka e-post med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen. 
Senast ändrad: 2 augusti 2018.