Snabb Skype kontakt här

Konsultation – Kontakt

Till dig som är bosatt inom Region Skåne och är äldre än, 16 kan du söka behandling via remiss från din Distriktsläkare på den vårdcentral där du är listad. Kostnade blir då 200 kr / behandlingssamtal och har du sjukvårdens Frikort gäller det också här.
Observera att du kan numera söka min hjälp, behandling även om du saknar tinnitus eller hörselproblematik.

Här kan du anmäla dig för snabb hjälp och komma igång med din behandling inom några veckor, ibland går det snabbare!
För dig som ej är bosatt inom Region Skåne kan också du få behandling men då via telefon och via webben!
Detta innebär att du kan få både hjälp att förbättra dina kognitiva tekniker för att bättre klara av din tinnitus men också  möjlighet att genomgå en s k TRT-behandling, med brusljud (White-Noise).

Jag driver Tinnitusmottagningen i Lund och har arbetar med Hörselrelaterad problematik i över 20 år nu. Under den perioden har jag kommit i kontakt med 1000-tals tinnituspatienter. Trots detta har jag fortfarande kvar min övertygelse att Tinnitus är behandlingsbart. Nu öppnar jag också möjligheten för dig söka en enkel konsultation hos mig. Då kan vi komma fram till vilken typ av hjälp som kan vara bra för dig. Tveka inte att ta kontakt eller ringa mig och boka tid för en telefonkonsultation. Då kan vi i lugn och ro prata igenom dina problem och komma fram till den bästa behandlingslösningen för just dig. Vänta inte för länge, det är absolut bättre att komma igång snabbt med behandling än att skjuta ut det eftersom besvären då tenderar att konserveras och därmed bli mera svåra att behandla.

Söka hjälp via Skype!

Meta Slider - HTML Overlay - ALG_0246

Söka hjälp via Skype!

1) Börja med att kontakta mig så jag har tid att Skype samtala med dig.

2) Sätt därefter in 700 kr på mitt företags
bankgiro: 5007-1349, Allapsykologi AB, Lund

3) Meddela mig via mail eller telefon, 0765-55 81 68, sms
eftersom jag för det mesta sitter upptagen i samtal

Om du inte känner att du orkar vänta så kan du omedelbart se på en föreläsning, cirka 200 kr) jag lagt ut på Internet om Akut tinnitus. Klicka då här!