Jag har flyttat från gamla webbplats och har inte hunnit kontrollera alla länkar. Detta kommer att fixas inom kort.

Länkar

På denna sida kommer du att finna länkar till olika Webbplatser. Du kommer också att finna vanliga adresser och telefonnummer till sjukhus och hörselvårdsavdelningar/hörcentraler runt om i landet.
Tyvärr är det med viss vånda som jag gör detta. Det är nämligen så att man byter adress och glömmer att meddela detta till alla som länkar till dem. Därför riskerar en sida med länkar att snabbt bli inaktuell. Internet är ju en relativt ny företeelse och därför händer det att också sjukhus och stora organisationer byter datorsystem och sina Internetadresser. Det är därför bra om ni hör av er om en länk inte fungerar längre.  Skicka meddelande om felaktig länk klicka här:  
Länkpolicy
Det går inte att få inlagt länkar till tinnitusbehandling som ligger utanför den ordinarie sjukvården utom i undantagsfall. Då måste det finnas någon form av vetenskaplighet eller handla om beprövade behandlingsmetoder som givit en acceptabel behandlingseffekt. Beträffande länkar till denna sida så är detta begränsat. Läs vidare i sidans fotnot. Om ni önskar länka till denna sida så skicka ett meddelande till E-postadressen på denna sidas fotnot.

LÄNKAR och ADRESSER

• En mycket bra sida som sjukvården har lagt ut på Internet där du finner de mesta om olika sjukdomar är Infomedia.
• www.infomedica.se

Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder en mycket intressant och vetenskaplig webbsida som ger både infomration om Tinnitus men också om hur kvalificerad behandling går till. Studera därför gärna deras hemsida:

http://www.akademiska.se/sv/Installningar/Sok-pa-Akademiska/?query=tinnitus+ljudkänslighet+och+behandling&pQuery=tinnitus+ljudkänslighet+och+behandling
 
• Universitetssjukhuset i Lund
• Hörselvårdsavdelningen
• Webbsida:  www.skane.se

 
• Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg kan nås via deras länk www.sahlgrenska.se 
Där finns också information om övriga sjukhus i Göteborgsområdet.
 
• Om du är intresserad av Tinnitus Retraining Therapy så går du in på  www.tinnitus.org
 
• Apotekets hemsida kan ge dig information om hörselskydd men det handlar förstås mest om läkemedel.
www.apoteket.se
 
• Om du vill lära dig mera om depressioner så finns en intressant och informativ sida här www.depressionslinjen.com  Där finner du många intressanta aspekter på depression, posttraumatiskt stressyndrom, social fobi, tvångs- och paniksyndrom och om barn och ungdom. Det finns också möjlighet att testa sig om man kanske går och bär på en depression. 
                                                  
• Du kan också gå in på Näshäslans ÖNH-mottagning i  Höllviken som är beläget i södra skåne. Docent Åke Reimer har lagt ut en mycket trevlig och intressant hemsida  www.nashalsan.se/   Doc Reimer har en docentur i Audiologi och är Öron- Näs- och Halsspecialistläkare.
 
 
• Meddelande om felaktig länk emottages tacksamt på via kontaktformuläret på nästa sida (Boka tid)