Välkommen till Tinnitusmottagingen i Lund. Under cirka 25 års tid har jag i stort sett dagligen behandlat tinnituspatienter. På Boka tid sidan kan du enkelt komma i kontakt med mig.

Tinnitus

Här finner du mera om tinnitus och har man behandlar detta besvär!

Börja läs här!

Ljudöverkänslighet _ Hyperacusis

Besväras du av Ljudöverkänslighet så finns behandling här!

Läs mera på denna sida!

Boka tid nu!

På denna webbsida kan du boka tid för dina tinnitusbesvär och / eller ljudöverkänslighet

Anmäl dig för behandling!

__________________________________________________________________________________________
Faktagranskad av docent Lars Andreasson, Öron-, Näs- och Halsspecialist.
Material som publiceras på denna hemsida: www.tinnitus.se får inte användas i något kommersiellt-, utbildnings-, informations- eller behandlingssyfte. Copyright © 2003, leg psykolog Peter Christensson, Certifierad EMDR terapeut. Tinnitusmottagningen i Lund. www.tinnitus.se  Det är förbjudet att länka till denna sida utan tillstånd. Denna webbplats får inte heller läggas in som sida i annan webbplats utan tillstånd. Cookies används för att optimera sidans läsbarhet genom att kontrollera typ av webläsare etc. och för att hantera besöksstatistik
Skicka e-post med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.     
Senast ändrad: 25 September 2022.